Meie juhtmõte:

TARKUS TAGAB TULEVIKU!

 

Meie kooli missioon, visioon ja väärtused on kirjeldatud Rannu Kooli arengukavas.

Rannu Kooli missioon

Rannu Kooli kõigi töötajate missioon on luua tingimused kõigi õpilaste arenguks ja toetada iga õpilase arengut ja õpiteed.

Rannu Kooli visioon

Oleme usaldusväärsed ja professionaalsed partnerid vanematele nende laste arenguks vajalike tingimuste loomisel. Meid hindavad kõrgelt õpilased, nende vanemad ja kooli pidaja.

 

Meie kooli väärtused ja eripära on kirjeldatud kooli õppekavas.

Väljavõte õppekavast:

Väärtused

Kõik kooli töötajad lähtuvad oma tegevuse põhikooli riikliku õppekava § 2 lõikes 3 sätestatud üldinimlikest ja ühiskondlikest alusväärtustest, milleks on ausus, hoolivus, aukartus elu vastu, õiglus, inimväärikus, lugupidamine enda ja teiste vastu, vabadus, demokraatia, austus emakeele ja kultuuri vastu, patriotism, kultuuriline mitmekesisus, sallivus, keskkonna jätkusuutlikkus, õiguspõhisus, solidaarsus, vastutustundlikkus ja sooline võrdõiguslikkus.

Rannu Kooli õpetajad lähtuvad põhimõttest, et väärtused ei kujune iseenesest nende sõnastamisest, vaid kujundatakse koolis õppe- ja kasvatustöö kaudu, lõimingu kaudu õppetegevuses ning üldpädevuste kujundamise kaudu.

Rannu Kooli õpetajad kujundavad õpilastes õppe- ja kasvatustöö kaudu selliseid väärtusi , nagu kohusetunne ja vastutus, ettevõtlikkus ja initsiatiiv ning oskus teha koostööd.

Eripära

Rannu Kooli eripära õppe- ja kasvatustöös on loodus- ja keskkonnasuund. Kooli õppekava toetavate tegevuste planeerimisel ja kooli eesmärkide püstitamisel lähtume kooli eripärast, mis on seotud kooli asukoha ja keskkonnaga (Võrtsjärve lähedus, Tamme paljand, Mustjärv, Rannu mõisakeskus). Kasutame kooli eripära arvestavat õppetööd planeerides erinevaid koostöövõimalusi, näiteks Eesti Maaülikooli Võrtsjärve Õppekeskusega ning kohalike ettevõtetega. Taotleme, et meie õpilased oskavad tulevikus väärtustada oma kodukohta.

 

KUU INFO
<<mai 2024>>
ETKNRLP
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
VIIMASED UUDISED
Kolmapäev, 21. veebruar 2024
Teisipäev, 20. veebruar 2024
Neljapäev, 15. veebruar 2024
Kolmapäev, 7. veebruar 2024
Kolmapäev, 7. veebruar 2024
Teisipäev, 6. veebruar 2024
Neljapäev, 1. veebruar 2024
Teisipäev, 30. jaanuar 2024
Reede, 19. jaanuar 2024
Teisipäev, 16. jaanuar 2024